شهید مطهری از زبان مادر

 همسر شهید مطهری(ره) می گوید: مادر استاد شهید مطهری(ره) از زنان بسیار محترم بود که از زن های تحصیل کرده امروزی بسیار با سوادتر و از نظر سخن گفتن بسیار جالب تر و گرم تر سخن می گفتند. در باره شهید مطهری(ره) که فرزند چهارم خانواده بود، می فرمودند: در زمانی که استاد مطهری(ره) را هفت ماهه حامله بودم، در خواب دیدم که در مسجد فریمان، تمام زنان فریمان نشسته اند و من هم آن جا هستم. یک دفعه دیدم یک خانم بسیار محترم که مقنعه داشت، وارد شد و دو خانم دیگر دنبال ایشان می آمدند در حالی که گلاب پاش هایی را در دست داشتند. آن خانم مجلّلی که در جلوی آن دو خانم بودند، به آنها گفتند: گلاب بریزید و آنها روی سر تمام خانم ها گلاب پاشیدند. وقتی به من رسیدند، سه دفعه روی سر من گلاب ریختند. ترس مرا فرا گرفت که نکند در امور دینی و مذهبی ام کوتاهی کرده باشم. ناگزیر سؤال کردم و از آن خانم پرسیدم: چرا روی سر من سه دفعه گلاب پاشیدید. ایشان در جواب گفتند: به خاطر جنینی که در رحم شما هست و این بچه به اسلام خدمات بزرگی خواهد کرد.


به نقل از: سرگذشت های ویژه از زندگی استاد شهید مرتضی مطهری، ج 2، ص 105 ـ 106

/ 1 نظر / 26 بازدید
هتل شبستان رشت

سلام مطالبتون زیبا و دلنشین بود عالی بود حتما به ما سر بزنید اگه دوست داشتید نظر هم بزارید - منتظرما - موفق باشید [گل]